perjantai 5. heinäkuuta 2024

Isoäideiltä

 


Sadekuurojen välissä juoksimme postilaatikolle ja  kastelematta vaatteitamme onnistuimme noutamaan saaliimme kuivana. Ja kaukaa sitä olikin lähetetty: Kanadasta ja Australiasta.

Between rain showers we ran to the mailbox and without getting our clothes wet we managed to pick up our catch dry. And it had been sent from far away: from Canada and Australia.


Kun avasimme kirjekuoren Kanadasta, yllätyimme mieluisasti sen sisältämästä Ateena-kortista. Olemmehan Kreikka-faneja. Kortin lähettäjä, isoäiti Ruxandra, kertoo olevansa alun perin Romaniasta, mutta työskennelleensä jo kauan Kanadassa englannin ja ranskan opettajana. Hän on ylpeä 14-vuotiaasta pojanpojastaan. Vapaa-aika kuluu matkustellen, lueskellen, ruokaa laittaen ja TV:tä katsellen. Paljon kiitoksia kortista ja terveisistä! Hyvää kesää!


When we opened the envelope from Canada, we were pleasantly surprised by the Athens card inside. After all, we are Greece fans. The sender of the card, grandmother Ruxandra, says that she is originally from Romania, but has been working in Canada for a long time as an English and French teacher. He is proud of his 14-year-old grandson. Free time is spent travelling, reading, cooking and watching TV. Thank you very much for the card and greetings! Happy summer!Toisen isoäidin kortti tuli tosi kaukaa, Australiasta - sieltä alhaalta ( Down Under ). Sen lähetti Helena, joka kertoo siellä nyt elettävän talvea. Talvi on kylmä, mutta toki leuto verrattuna meidän pohjoiseen talveemme. Helenalla on kaksi ihanaa tyttöä lapsenlapsena. Hän on muuten kokenut Postcrossaaja, yli 10 000 lähetettyä ja saatua korttia. Ansiokasta! Paljon kiitoksia tästä kortista ja terveisistä!Another grandmother's card came from really far away, from Australia - from Down Under. It was sent by Helena, who says that it is now winter there. The winter is cold, but of course mild compared to our northern winter. Helena has two lovely girls as grandchildren. By the way, she is an experienced Postcrosser, more than 10,000 cards sent and received. Much appreciated! Thank you very much for this card and greetings!keskiviikko 3. heinäkuuta 2024

Viiden viestin päivä

 Kaksi USA:sta, yksi Kanadasta, yksi Turkista ja yksi Suomestakin - siinä keskiviikon saaliimme. Oivallista!

Two from the USA, one from Canada, one from Turkíye and one from Finland too - that's our catch for Wednesday. 

Brilliant!Kangasalalla on jännitetty urheilukilpailuja. Sieltä Merja-isoäiti alias Mummun lähetti herttaisen Minna Immosen kortin. Pojanpojat ja Merja keskittyivät jalkapallomatsiin, pojat Portugalin, Merja Englannin puolesta. Ja pojat voittivat 3 - 1!
Kiitos kortista!


Kangasala has had excited spectators of sports games. From there, Grandma Merja alias Mummun sent Minna Immonen's heart-warming card. The grandsons and Merja focused on the soccer match, the boys for Portugal, Merja for England. And the boys won 3 - 1!
Thanks for the card!


Rachel, aloitteleva Postcrossaaja, lähetti meille "etanapostissa", kuten hän tätä nimitää, hurjan pedon: gebardin. Ei mikään kisuliini! Rachel asuu Illioisissa ja pitää eläimistä ja luonnosta. Oikein paljon kiitoksia! Hyviä luontoretkiä ja paljon postikortteja!


Rachel, a novice Postcrosser, sent us in "snail mail" as she calls it, a great wild beast: a gebard. Not a pussycat! Rachel lives in Illinois and likes animals and nature. Thank you very much! Good nature trips and lots of postcards!Gannon on kotoisin Honolulusta, mutta asuu nyt Washingtonissa ja toimii kemian opettajana. Hän lähetti meille kuvan kaupunkinsa korkeimmasta muistomerkistä, Washington Monumentista, joka on 170 m korkea. Pysyy varmaan pystyssä hurrigaaninkin kynsissä! Paljon kiitoksia!


Gannon is originally from Honolulu, but now lives in Washington and works as a chemistry teacher. He sent us a picture of the tallest monument in his city, the Washington Monument, which is 170 m tall. It will probably stay upright even in the claws of a hurricane! Many thanks!


 

Kanadasta, Kamloops B.C., Saimme rauhoittavan jokimaiseman Markilta. Hän valittaa, ettei ollut helppoa löytää kortteja, jotka voisi meille lähettää. Mutta tämähän oli löytö! Suuret kiitokset! Voimme kuvitella, miten helteisenä kesäpäivänä tuo ranta täyttyy uimareista ja auringonpalvojista! Hyvää kesää! Ja hyvää kalaonnea!


From Canada, Kamloops B.C., We received a tranquil river view from Mark. He complains that it was not easy to find cards to send us. But this was a discovery! Thank you Wery much! We can imagine how that beach is filled with swimmers and sun worshipers on a hot summer day! Happy summer! And good luck for fishing!


Lopuksi Euroopan ja Lähi-Idän rajamaahan, Turkkiin. Sieltä saimme ripauksen kuumaa historiaa. Lähettäjänä toimi Nico, joka oli siellä lomalla. Historia on peräisin muinaisen Efesoksen kreikkalaisesta kulttuurista rakennuksineen. Kuumuus taas Välimeren aluetta kiusaavasta säästä; Nico kertoo mittarin näyttäneen +43 C. Oi-oi! Toivottavasti muistitte juoda paljon! "Lämpimät kiitokset" terveisistä ja kortista!


Finally, to the border country of Europe and the Middle East, Turkíye. From there we got a touch of hot history. The sender was Nico, who was there on vacation. The history comes from the Greek culture of ancient Ephesus with its buildings. Heat on the other hand from the weather teasing the Mediterranean region; Nico says that the thermometer showed +43 C. Oh-oh! I hope you remembered to drink a lot! "Warm thanks" for the greetings and the card!


maanantai 1. heinäkuuta 2024

Eläimellistä

 Onkohan nyt jokin eläinten viikko? Saimme kolme eläinaiheista korttia. Mommikin sai yhden! USA:sta karhu, Saksasta ara-papukaija sekä kaksi kiraffia.


Is it some sort of animal week? We received three animal themed cards. Mom got one too! A bear from the USA, a parrot from Germany and two giraffes.Ayla kertoo Pohjois-Dakotasta lähettämässään kortissa rakastavansa eläimiä. Hän luettelee pitkän joukon näkemiään villieläimiä, mutta karhua ei hän ole nähnyt. Emme mekään, vaikka niitä metsissämme eleleekin. Paljon kiitoksia! hyvää jatkoa sinulle ja Alfredille, 12-vuotiaalle kissallesi!


Ayla says in the card she sent from North Dakota that she loves animals. She lists a long list of wild animals she has seen, but she has not seen a bear. Neither do we, even if they live in our forests. Many thanks! All the best to you and Alfred, your 12 year old cat!

Lähellä Wuppertalia, pienessä Schwelmin kaupungissa asuu Jasmin, joka lähetti meille todella värikkään ja "nokkavan" papukaijan. Hän kertoo olevansa HR-konsultti ( henkilöstö- ), joka freelancer-töinään on alkanut järjestää häätilaisuuksia. Kiitos värikkäästä linnusta ja terveisistä!


Near Wuppertal, in the small town of Schwelm lives Jasmin, who sent us a really colorful and "beaky" parrot. She says that she is an HR consultant who has started organizing weddings as a freelancer. Thanks for the colorful bird and greetings!
Darmstadtin liepeiltä saimme kiraffi-kortin, joka sai mielikuvituksemme lentämään Afrikkaan. Lähettäjä on ukrainalainen Viktoria, joka asuu kolmatta vuotta Saksassa. Hän kertoo lapsena olleensa isoäitinsä keittiössä katselemassa kuvia ja tarinoita luonnon ihmeistä. Ehkäpä tämä korttikin valikoitui juuri siitä syystä, että se herättää ajatuksia. Paljon kiitoksia kortista ja terveisistä!


Near Darmstadt, we got a giraffe card that made our imaginations fly to Africa. The sender is Viktoria from Ukraine, who has been living in Germany for three years. She says that as a child she was in his grandmother's kitchen looking at pictures and stories about the wonders of nature. Perhaps this card was chosen precisely because it evokes thoughts. Thank you very much for the card and greetings!
perjantai 28. kesäkuuta 2024

Rapakon takaa!

 


Tänäänkin on antoisa päivä. Kaikki kortit tulivat Pohjois-Amerikasta, kaksi USA:sta ja yksi Kanadasta.

Today is also a rewarding day. All cards came from North America, two from the USA and one from Canada.


Tässä ovat Dianen kortit Pohjois-Carolinasta, missä hän asuu aviomiehensä ja appensa kanssa sekä lukuisten vuohien, koirien ja kissan kanssa. Heidän tilallaan kasvatetaan erilaisia kasviksia kodin tarpeisiin. Vuoden päästä Diane toivoo pääsevänsä eläkkeelle. Kaikkea hyvää teille!Here are Diane's cards from North Carolina, where she lives with her husband and father-in-law and several goats, dogs and cats. Different vegetables are grown on their farm for home needs. In a year, Diane hopes to retire. All the best to you all!


Arvostamme kovasti tätä tapaa lähettää kortit kirjekuoressa. Ne säilyvät ehjinä matkallaan.

We really appreciate this way of sending the cards in an envelope. They remain unbroken on the way.

Jessican kortti saapui Philadelphian läheltä Allentownista. Hän käytti Google-kääntäjää ja sai kirjoitetuksi myös selvällä suomenkielellä. Hän epäilee, että hänellä on ihanteellisin mahdollisin työpaikka Postcrossing-harrastajalle. Se on nimittäin USA:n postilaitos. Niin varmasti onkin. Kiitos hauskasta Tenavat kortista ja postimerkeistä!


Jessica's card arrived from Allentown, near Philadelphia. She used Google Translate and got it written in clear Finnish as well. She suspects she has the most ideal possible job for a Postcrossing enthusiast. It is, after all, the US Postal Service. It certainly is. Thank you for the fun Peanuts card and stamps!
Calgaryn tunnetusta jääkiekkokaupungista Kanadasta saimme Lisan sykähdyttävän vuoristomaiseman. Siellä olisi mahtavaa viettää lomaa vaellellen. Kiitos paljon maisemasta!From the famous hockey city of Calgary, Canada, we got Lisa's breathtaking mountain scenery. It would be great to spend a holiday hiking there. Thanks a lot for the scenery!torstai 27. kesäkuuta 2024

Nolottaa

 Viime postauksessamme valitimme kurjaa kohtaloamme. Eilen sitten postilaatikko pullisteli lähetyksiä, joiden rekisteröimisessä meni koko ilta - ja tänään tuli vielä yksi lisää. Nyt nolottaa!


In our last post, we were sorry for our miserable fate. Yesterday, the mailbox was bulging with shipments that took all evening to register - and today there was one more. Now that's embarrassing!


Eilen saapui kortteja  USA:sta, Espanjasta, Saksasta, Belgiasta, Alankomaista ja Kyproksesta sekä tänään Slovakiasta.

Cards arrived yesterday from the USA, Spain, Germany, Belgium, the Netherlands and Cyprus, and today from Slovakia.Tämän väriloiston lähetti Nadav Kaliforniasta San Franciscon alueelta. Kortissaan hän kertoo USA:n erilaisista ilmasto- ja luontotyypeistä. Mielenkiintoista! Profiilissaan hän kertoo matkustavansa elokuussa Colombiaan ja lokakuussa - huom! Suomeen, Baltian maihin ja Puolaan. Varsin matkustavainen herra! Toivotamme hyviä matkoja! Kiitos kortista!


This burst of color was sent by Nadav from San Francisco, California. In his card, he talks about the different types of climate and nature in the USA. Interesting! In his profile, he says that he will travel to Colombia in August and in October - note! To Finland, the Baltic countries and Poland. Quite a traveling gentleman! We wish you good travels! Thanks for the card!

New Yorkista Anja muutti Espanjaan, jossa hän toimii kuvittajana. Katsokaapa, miten hienon ja mielikuvituksellisen kortin hän on maalannut!


From New York, Anja moved to Spain, where she works as an illustrator. Look at what a beautiful and imaginative card she has painted!

 

Hän on hyväsydäminen ihminen, sillä hän pelasti New Yorkissa linnun ja toi sen mukanaan Espanjaan, missä perheeseen on tullut lisää lentäviä ystäviä. Paljon kiitoksia kauniista kortista!
She is a good-hearted person, because she saved a bird in New York and brought it with her to Spain, where the family has got more flying friends. Thank you very much for the beautiful card!

Saksan Frankfurtista saimme Brittalta kukkaterveiset. Kiitoksia! Hän kehuu kaupunkiaan Euroopan Keskuspankin kodiksi. Siellä on myös Saksan suurin lentokenttä. Meitä viehätti hänen kertomuksensa, miten hän pitää lauantaiaamuista, punaviinistä ja mansikoista. Toivotamme kauniita lauantaiaamuja!


We received floral greetings from Britta in Frankfurt, Germany. Thank you! She praises her city as the home of the European Central Bank. It is also home to Germany's largest airport. We were charmed by her story of how she likes Saturday mornings, red wine and strawberries. We wish you beautiful Saturday mornings!
Belgian Antwerpenista Els postitti meille Marimekkoa - se on maailmalla tunnettu brändi.  Hän kertoo, miten hänellä oli vapaapäivä töistä. Sen hän käytti Postcrossaamiseen, ruoanvalmistukseen, jooga-harrastukseen, lukemiseen sekä juttelemiseen aviomiehen kanssa. Kuulostaa mukavalta! Me kiitämme terveisistä sekä kortista!


From Antwerp, Belgium, Els mailed us some Marimekko - it's a world famous brand. She tells how she had a day off from work. She used it for Postcrossing, cooking, yoga, reading and talking with her husband. Sounds nice! We thank you for the greetings and the card!
Kuten Els edellä kolme seuraavaa Postcrossaajaa lähetti korttinsa kirjekuoressa. Niinpä lähetys tulee perille naarmuitta. Oikein suositeltava tapa!

Like Els above, the next three Postcrossers sent their cards in an envelope. So the shipment arrives without scratches. The most recommended way!

Alankomaista, Zwijndrechtista ( toivottavasti kirjoitimme nimen oikein ) isoäiti Hanny lähetti kirjekuoressa kaksi korttia, joista toisessa hän näkyy miehensä kanssa kotitalonsa luona ja jossa on esiteltynä kauniita paikkoja Zwijndrechtista.


From the Netherlands, Zwijndrecht ( I hope we spelled the name correctly ), grandma Hanny sent two cards in an envelope, one of which shows her with her husband at her home and which shows beautiful places in Zwijndrecht.


Tässä toisessa kortissa Hanny kertoo hänen nukkensa Cilan lähettävän meille terveisensä. Miten kivaa! Paljon kiitoksia! Lapsenlapset leikkivät Cilalla, kun he usein tulevat isovanhempiensa luokse.

In this second card, Hanny tells us that her doll Cila is sending us her greetings. How nice! Many thanks! The grandchildren play with Cila when they often visit their grandparents.
Kyprokselta saimme kolme korttia. Ne lähetti Olga. Hän kertoo olevansa venäläinen, joka on asunut saarella jo lähes kolmekymmentä vuotta. Hänellä on laaja kreikkalainen perhe. Hänen korteistaan välittyy aurinkoinen, kreikkalainen ilmapiiri. Paljon kiitoksia niistä! Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες κάρτες σας!


We received three cards from Cyprus. They were sent by Olga. She says she is a Russian who has lived on the island for almost thirty years. She has a large Greek family. Her cards convey a sunny, Greek atmosphere. Thank you very much for them! Ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες κάρτες σας!Tämä on muuten ensimmäinen kirje, jonka olemme saaneet Kyprokselta!

By the way, this is the first letter we have received from Cyprus!


Tessaloniki sijaitsee manner-Kreikassa.

Nämä upeat kortit tulivat siis eilen. Tänään hienoon joukkoon tuli lisää vielä yksi kortti. Sen lähetti meille ukrainalainen Julia, joka asuu perheineen Bratislavassa Slovakiassa.
Kortista tähystää ystävällinen, keltainen satulintu, joka on "tehty rakkaudella ja taianomaisesti". Oikein paljon kiitoksia! Pidämme siitä kovasti, kuten myös lintuparvesta, jonka olit liimannut korttiin. So these wonderful cards arrived yesterday. Today, one more card was added to the great group. It was sent to us by Ukrainian Julia, who lives with her family in Bratislava, Slovakia.
The card features a friendly, yellow fairy tale bird that is "made with love and magic". Thank you very much! We like it a lot, as well as the flock of birds you glued to the card.tiistai 25. kesäkuuta 2024

Latviasta

 Onko tämä oikein: 20 ( kaksikymmentä !!! ) päivää sitten saimme edellisen kerran kortin. Se on EPISTÄ! Olemmehan koko ajan lähetelleet itse!

Tämän purkauksen jälkeen voimme iloksemme kertoa saaneemme Madaralta kortin Riikasta, Latvian pääkaupungista. Siinä näkyy upeassa panoraamassa katedraalin kupoli, Krämu-katu, kaupunginvaltuuston rakennus, Skärnu-katu sekä ortodoksinen kirkko.

Madara toivoo joskus saavansa oman koiran. Kyllä hän sen aikanaan saa! Me ainakin uskomme niin.

Paljon kiitoksia kortista ja hyvää kesää!Is this correct: 20 ( twenty !!! ) days ago we got a card last time. It's NOT RIGHT! After all, we've been sending them ourselves all the whole time!


After this outburst, we are happy to say that we received a card from Riga, the capital of Latvia, from Madara. It shows a wonderful panorama of the cathedral dome, Krämu-street, the city council building, Skärnu-street and the Orthodox church.


Madara hopes to have his own dog someday. Yes, he will get it in time! At least we think so.


Thank you very much for the card and have a nice summer!